Kirkerne

Sankt Ols Kirke

 

Sankt Ols Kirke er bygget ca. 1150 og er den er den højeste af Bornholms fire rundkirker. Kirkerummet er lille og hyggeligt, men der er plads til overraskende mange mennesker derinde: 140 stole – selvom den første tanke, når man ser derind, nok er, at der vel knapt er plads til 50 personer.

Kirken er præget med nogle ikke alt for velbevarede kalkmalerier i loftet, men det gør ikke så meget, da man på den måde får fornemmelsen for, at den har været i brug i snart 900 år og at børn, der besøger kirken, tænker, at det kunne de da nok sagtens klare at male lige så godt. 

Og det er charmen ved at være i en gammel særpræget kirke som Sankt Ols Kirke. Alting er lidt skævt og rundt, og man fornemmer i et stille øjeblik de nærmest utallige generationer, der har gået ind og ud af Guds hus med glæder og sorger. Og døbefonten, som antages at være endnu ældre end kirken, står der endnu som en kilde til alt det liv, der har været, er og skal komme.

Og når man er i kirken, så bør man lade historien suse lidt i fantasien - fra døbefont og kalkmalerier, forbi den gamle prædikestol, som er præget af 1500tallets historie om reformationen, om at Guds Ord skal fortælles på modersmålet og bemærke den næsten nye altertavle af keramik fra 1950, som afbilleder påskemorgens engel, der velsigner de tre kvinder, der er kommet derud og han peger dem sådan set frem mod livet. Korset, dødens symbol, har fået løv og livet lever og Guds Ånd taler.

Jo, Sankt Ols Kirke, indviet til Sankt Olav den Hellige af Norge, strækker tiden ud og man må undre sig over alt det, der er sket i årenes løb. Den militaristiske byggestil som rundkirkerne har, minder måske om ufredelige tider, men endnu mere lader de én fornemme, at den er bygget som et sted at være i sikkerhed. De stærke, tykke mure giver én følelsen af beskyttelse og der smyger kun lige nok lys ind igennem de få vinduer til at man kan tyde bogstaverne i salmebogen, så man kan synge med og lade rummets klang synge med og fortælle: her er du i sikkerhed, i Guds stærke hænder.

Kirken er åben fra 8:00 til 17:00 og alle er velkomne til at komme ind og se og mærke rummet. Har du mulighed for at give kirken på 10kr, når du er der, så er det et kærkomment bidrag til vedligehold – men uanset, du er hjertens velkommen til at besøge vores gamle kirke!

Tejn Kirke

Kirken i Tejn blev bygget i 1930’erne. I trange tider fulde af mørke ville folkene i fiskerlejet Tejn have deres egen kirke. Kirken oppe på bakken i Olsker var lige lille nok efterhånden som befolkningstallet var vokset og det var alligevel 4km hver vej, som man godt kunne undvære at gå, hvis der ikke var plads i kirken.

Så de satte sig for at samle penge sammen til deres egen kirke. Provsten, som dengang boede i Allinge og var præst i både Olsker og Allinge, bakkede op om idéen, og i fællesskab lykkedes det at samle de nødvendige midler. Arbejdet blev stærkt hjulpet på vej af velvilje fra mange: grunden blev skænket, meget af håndværksarbejdet blev udført uden beregning og mange både her på Bornholm og rundt omkring i Danmark gav større og mindre gaver, så kirken kunne bygges.

Under besættelsen, den 23. juni i 1940, kunne kirken indvies. Et lyspunkt for Tejn og et fyrtårn for alle, når det kan lykkes for de små og få at bygge noget så ikonisk som en kirke i så svære tider. Kirken i Tejn er den yngste folkekirke på Bornholm og det er den eneste kirke, som i mange århundreder er bygget på et helt nyt sted – nogle af de andre kirker er bygget ikke så frygtelig mange år før, men de ligger alle på steder, hvor der allerede havde ligget en tidligere kirke, men sådan blev det ikke i Tejn. En ny kirke, i en ny tid, på et nyt sted. Inventaret bærer præg af, at tiderne ikke var til de helt store og den står ret så bar, men den understreger dermed mest af alt betydningen af det, som man ikke kan se. At det er Guds Ånd, der skal vise vejen, også når alt, både tider og steder, er nyt og ukendt. Og det inventar, som kirken aldrig blev fyldt med, har man løst ved at lade vinduerne gøre af mange små ruder i forskellige farver, så Guds lys kan strømme ind og sætte give både varme og farve til de mørke tider.

Kirken er i udgangspunktet åben fra 8:00 til 17:00 – men der er både børnekor og kirkelige handlinger, der til tider optager rummet.

Fotos af kirkerne